YOUR BUSINESS STARTS HERE

TOGETHER WE MAKE IT HAPPEN

algemene voor­waarden.

Voor het afnemen van een blended learning training van Your Business Starts Here gelden de volgende algemene voorwaarden.

ARTIKEL 1. Identiteit van Your Business Starts Here (afkorting: YBSH)

YBSH is een samenwerking tussen Studio Manon Juliette en Haarlems Teksthuis. Omdat YBSH een label is en geen opzichzelfstaand bedrijf, zijn de handelsgegevens gelijk met die van Studio Manon Juliette en Haarlems Teksthuis. Bezoekadres is: Oudeweg 91-95, 2031 CC Haarlem. Voor telefonisch contact zijn wij te bereiken via Haarlems Teksthuis (Charlotte) op: 06-15 233 795 en via Studio Manon Juliette (Juliette) op: 06- 14 404 611.

Het algemeen e-mailadres is: hallo@ybsh.nl

ARTIKEL 2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van YBSH en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen YBSH en de opdrachtgever/cursist.

ARTIKEL 3: Het aanbod

1. Heeft het aanbod van YBSH een beperkte geldigheidsduur of zijn er specifieke voorwaarden aan het aanbod verbonden, dan zal YBSH dit duidelijk vermelden.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van wat de opdrachtgever/cursist kan verwachten van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving op de website is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod voor de opdrachtgever/cursist te maken. YBSH is niet aansprakelijk voor het verkeerd interpreteren van het aanbod op de website door de opdrachtgever/cursist.

3. Elk aanbod is op zo’n manier omschreven, dat het voor de opdrachtgever/cursist duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

ARTIKEL 4: De overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand door ondertekening van een digitaal inschrijvingsformulier door de opdrachtgever/cursist.

2. Heeft de opdrachtgever/cursist het aanbod digitaal akkoord bevonden, dan ontvangt de opdrachtgever/cursist een bevestiging van ontvangst van dit akkoord van YBSH. Zodra YBSH dit akkoord niet heeft bevestigd, kan de opdrachtgever/cursist de overeenkomst ontbinden.

3. YBSH zorgt voor passende technische en organisatorische maatregelen om de digitale overdracht van data te beveiligen en zorgt voor een veilige webomgeving. Dit geldt ook voor het digitaal betalen van de training door de opdrachtgever/consument.

4. YBSH werkt met het betaaldienstverleningsplatform Mollie. In het licht van de AVG is YBSH gegevensverantwoordelijke en Mollie gegevensverwerker. Deze overeenkomst vereist een verwerking van persoonsgegevens. YBSH deelt alléén de data met Mollie die in het kader van deze overeenkomst nodig is. Van opdrachtgevers/cursisten van YBSH worden door Mollie de volgende persoonsgegevens verwerkt (informatie afkomstig van de privacyverklaring van Mollie)

• Betaalgegevens (bijvoorbeeld bankrekeningnummer of creditcardnummer);• IP-adres;
• Internetbrowser en apparaat type;• In sommige gevallen, je voor- en achternaam;
• In sommige gevallen, je adresgegevens;
• In sommige gevallen, informatie over het product of dienst van YBSH;
• Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.

Lees voor de volledigheid de privacyverklaring van Mollie: www.mollie.com/nl/privacy en de gebruiksovereenkomst tussen YBSH en Mollie: www.mollie.com/nl/user-agreement

ARTIKEL 5: Annulering

1. De opdrachtgever/cursist kan een training schriftelijk, zonder opgave van redenen, annuleren. De annulering gaat in als deze door YBSH is bevestigd. Voor annulering vanaf  4 tot 2 weken voor aanvang van de training brengt YBSH kosten in rekening. Deze bedragen 50% van het cursusgeld. Voor annulering vanaf 2 weken tot aanvang van de training geldt dat YBSH het volledige cursusgeld in rekening brengt.

2. Bij verhindering mag altijd een vervanger de plaats van de cursist innemen. De opdrachtgever/cursist meldt deze vervanger vooraf schriftelijk aan bij YBSH.

3. YBSH kan de training zonder opgave van redenen annuleren. De opdrachtgever/cursist krijgt dan het al betaalde cursusgeld terug.

ARTIKEL 6: Prijzen en facturering

1. YBSH heeft het recht de prijzen van het aanbod die op de website vermeld staan te verhogen.

2. De op de website genoemde prijzen zijn exclusief btw.

3. De opdrachtgever/cursist is verplicht de factuur vóór aanvang van de training te hebben voldaan, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

ARTIKEL 7: Auteursrecht

Het auteursrecht op door YBSH uitgegeven teksten en trainingsmateriaal ligt bij YBSH. Zonder uitdrukkelijke toestemming van YBSH mag de opdrachtgever/cursist geen gegevens, geheel of gedeeltelijk, publiceren of op welke manier dan ook openbaar maken of vermenigvuldigen.

Haarlem, 27 september 2018

Pin It on Pinterest

Share This